T E M P O R Á L

Doba ADVENTNÍ (tempus adventus):

 • doba radostného očekávání a přípravy na oslavu narození Páně.
 • slavíme první příchod Syna Božího k lidem a směřujeme k očekávání příchodu druhého.
 • začíná 1. nešporami neděle, která připadá na 30. 11. nebo den tomuto nejbližší a končí před 1. nešporami slavnosti Narození Páně.
 • neděle této doby nazýváme 1., 2., 3. /gaudete/, 4. neděle adventní.
 • před 1. nedělí adventní je možné světit adventní věnce.
 • adventní ferie od 17. do 24. 12. a všechny všední dny v době postní mají přednost před závaznými památkami.
 • ferie od 17. 12. do 24. 12. jsou velmi výrazným způsobem zaměřěny k přípravě na oslavu Narození Páně.
 • liturgická barva této doby je fialová, 3. neděle adventní je růžová.
 • v adventní době odpadá Gloria, hudební projev má odpovídat významu doby.
 • Barevná registrace bez velkých efektů – např. flétny 8´,4´, 2´ a jejich kombinace na předehry. Jednodušší sazba, např. dvouhlas. Nepoužívat pleno, nebo jen výjimečně – např. 3. neděle. Hudba má mít výraz radostného očekávání/

 

 

 

Návrh adventních zpěvů:

 

Neděle

Vstup

Aleluja

Obětování

Přijímání

Závěr

1. adventní

101/102/128

695/103

105/123

106 - 109

815

2. adventní

101/102/128

695/103

122

127

117/124

3. adventní

101/105/128

695/111

126/123

106 - 109

815

4. adventní 101/110/128

695/104/112

130

127

117/124

 

 

 

 

Doba VÁNOČNÍ (tempus natalis):

 

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

25. 12.

  M1 Žalm M2 M3 M4 M5
Vigilie 223  Ol 5/6  Aleluja  223 214, 215 201
V noci 222 Ol 7 210 /Alel. 222  226, 220 201
Za svítání 209 Ol 8 210/ Alel. 211 212-216 201
 Ve dne  225  Ol 9/10 Aleluja 225  205 201

  

  Další dny v oktávu

 

26.12.

Sv. Štěpána

223 Ol 203 Aleluja 223 214, 215 201
27.12.

Sv. Jana

222 Ol 242 Aleluja 222 226, 220 201
28.12.

Sv. Mláďátek

218  Ol 207  Aleluja 218 221 201
Ne po 25.12.

Sv. Rodiny

225 Ol 11 Aleluja 224 205 201
29.12. 223   Aleluja  223 214, 215 201
30.12. 202   Aleluja 202 221  201

31.12.

Děkovná mše

225  Ol 156 Aleluja 225 205 201
1.1.

Matky Boží

209 Ol 12 210/ Alel. 211 212-216  201

 

  

             

 •  každý den v oktávu se chová jako svátek (zpívá se Gloria)
 • při děkovné mši 31.12. bývá na konci adorace – nutná domluva s knězem

 

Neděle a slavnosti po oktávu

 

2. Ne po NP 222 Ol 13 Aleluja 222 226, 220  201
6. 1.

Zjevení Páně

 202 Ol 14 Aleluja 202 205 201
Ne po 6.1.

Křtu Páně

  218/425 Ol 15 Aleluja 218/425  221  201

 

 

 

Doba POSTNÍ (tempus quadragesimae):

 • je zaměřena k přípravě na slavení Velikononoc
 • trvá od Popeleční středy až do začátku mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek.
 • nezpívá se ALELUJA, odpadá Gloria
 • neděle této doby mají přednost před všemi svátky Páně a před kteroukoli slavností.

          nazývají se 1., 2., 3., 4. (laetare - radostná), 5. neděle postní.

 • Šestou nedělí začíná Svatý týden, říká se jí „Květná neděle“ (pašijová      neděle).
 • Všechny všední dny v postní době mají přednost před závaznými památkami.
 • Do 4. neděle je hlavním tématem liturgie pokání, půst, změna smýšlení, od 5. postní neděle je pozornost obrácena k událostem okolo utrpení Ježíše Krista.
 • Na 1. postní neděli se doporučuje zpívat jako vstupní zpěv Litanie ke všem svatým, neboť tato neděle je slavnostním vstupem do každoročního čtyřicetidenního půstu.
 • zpěvy při slavení bohoslužeb, zvláště eucharistie, ale i při jiných pobožnostech se mají shodovat s touto dobou a co nejvíce odpovídat liturgickým textům. ( Doporučujeme velice jednoduché předehry v minimálním rozsahu. Registrace předeher – flétny 8´, 4´, flétnu 8´ lze podle potřeby vystřídat salicionálem 8´ nebo gambou 8´, zajímavě může znít i samotná flétna 4´ ).

 

Následující tabulka přináší návrh písní a zpěvů během popeleční středy a postních nedělí. Popeleční středa zde nabízí dvě možnosti:

 s použitím Velikonočního graduálu (V.G.) a Kancionálu, nebo pouze Kancionálu. Lomítko mezi čísly znamená „nebo“.

 

Neděle

Vstup

Evangelium

Obětování

Přijímání

Závěr

Pop. středa I*

V. G.

V. G.

V. G.

V. G.

312

Pop. středa II*

320/307

696

307

712

312

1. postní

Litanie/301

696

301

307

312/311/317

2. postní

320/322

696

322

720

312/311/317

3. postní

320/303

696

303

304

312/311/317

4. postní

320/301

696

301

701

312/311/317

5. postní

302

696

302

307

317