Bc. PETRA KUBÁTOVÁ ŠIŠKOVÁ - soprán

  • Absolutorium na Církevní konzervatoři v Opavě, hlavní obor sólový zpěv  třídě prof. Heleny Klaškové a MgA Zdeňka Kapla .
  • absolventka Pedagogické fakulty v Hradci Králové, bakalářský obor "Sbormistrovství chrámové hudby"

 

VÝBĚR Z REPERTOÁRU:

Johann Sebastian Bach - Árie "Quia respexit" z Magnificat

Giulio Caccini - Ave Maria

Natale Monferrato - Alma redemptoris Mater

Antonio Vivaldi - Domine, Deus

Wolfgang Amadeus Mozart - Aleluja z moteta "Exultate, iubilate"

Franz Schubert - Ave Maria

Cesar Franck - Panis angelicus

- Ave Maria

Charles Gounod - Ave Maria

Antonín Dvořák - Biblické písně

Gabriel Fauré - Pie Iesu z Requiem